Witaj, Nieznajomy. zaloguj się lub załóż konto
Regulamin

 

Sklep www.ksiegarnia-wdk.pl prowadzony jest przez:

SUPPLITE Olga Banaś  

Bałuckiego 31 a 

30-318 Kraków

NIP: 676-222-74-26

Regon: 122674356

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/Ceidg.Public.UI/EntryChangeHistory.aspx?Id=2440b292-d346-45a1-bcd8-81023acccd98&archival=False

 

Sklep dokonuje sprzedaży dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych na zamówienia przesłane drogą elektroniczną. Kupujący wraz z towarem otrzymuje paragon lub fakturę VAT, zgodnie z danymi zawartymi w zamówieniu.

Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto.
 

Zamówienia

Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje automatycznie wysyłany przez sklep list elektroniczny z treścią zamówienia. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową lub drogę mailową wysyłając zamówienie pod adres: sklep@ksiegarnia-wdk.pl


Sposób dostawy

 Zamówienie wysyłane jest przesyłką pocztową lub firmą kurierską. Kupujący ponosi koszt dostawy według cennika zawartego w zakładce "Koszty wysyłki"

W trakcie odbioru przesyłki kupujący ma prawo i obowiązek po podpisaniu listu przewozowego i uregulowaniu należności (w przypadku pobrania), w obecności kuriera lub pracownika poczty sprawdzić stan i zawartość przesyłki.  

Warunki dostawy

W przypadku braku towaru w magazynie Sklep informuje o tym Kupującego. Sklep określi termin dostawy lub zaproponuje, o ile to możliwe, towar o porównywalnej cenie. Kupujący w takim przypadku może zrezygnować z zakupu, czekać na dostawę lub zaakceptować proponowany towar. Swoją decyzję klient przesyła pocztą elektroniczną. Brak decyzji jest równoważny z rezygnacją z zakupu.

Sposób płatności

Przelewem na podstawie zamówienia.
Towar jest wysyłany po wpłynięciu zapłaty na konto Sklepu.

Gotówką przy odbiorze.
Sklep może odmówić płatności przy odbiorze, prosząc o przedpłatę przelewem. Dotyczy to zamówień na towary w promocji, rzadko zamawiane, o dużej wartości, dużych gabarytach.


Zwrot towaru

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), konsument który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty doręczenia lub wydania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy (np. na następującym formularzu:

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Formularz odstąpienia od umowy.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat: Supplite Olga Banaś ul. Bałuckiego 31a 30-318 Kraków

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy sprzedaży nastepujacych rzeczy:

 

1)       ____________________________________________________________________

 

2)       ____________________________________________________________________

 

3)       ____________________________________________________________________

 

 

Data odbioru rzeczy: ___________________

 

Imię i nazwisko konsumenta: ____________________________________________________

 

Adres konsumenta: ____________________________________________________________

 

Numer zamówienia * ________________________

 

Numer faktury / numer transakcji z paragonu * ________________________

 

Numer konta bankowego do zwrotu środków :  _______________________________________

 

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): _____________

 

Data: ________________

 

(*) Podanie wskazanych danych nie jest obowiązkowe, jednakże usprawni i przyspieszy proces zwrotu.

---------------------------------------------------------------------------------------------

 .

W przypadku odstąpienia od umowy księgarnia zwróci konsumentowi wszystkie uiszczone przez niego płatności, z tym zastrzeżeniem, że koszty doręczenia konsumentowi towaru zostaną zwrócone do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie.

Konsument jest zobowiązany do zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia, przy czym konsument jest zobowiązany pokryć wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, iż administratorem danych osobowych jest Supplite Olga Banaś z siedzibą w Krakowie. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy, a także marketingu produktów i usług administratora danych o ile została na to wyrażona zgoda. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom. Klientom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.